تبلیغات
وبسایت تخصصی متالورژی - آنیل(2)
یکشنبه 12 مهر 1388  12:19 ب.ظ

 این پست ادامه مطالب در مورد آنیل است که به انیل همدما و آنیل کروی کردن می پردازیم.

2-آنیل ایزوترمال

این عملیات شامل حرارت دادن فولاد در دو دمای مختلف است، ابتدا عملیات آستنیته کردن که در همان گستره دمایی مربوط به آنیل کامل انجام می شود و سپس سرد کردن سریع تا دمای دگر گونی و نگه داشتن برای مدت زمان کافی جهت انجام دگر گونی .


برای دیدن کامل به ادامه مطلب بروید.............


2-آنیل ایزوترمال

این عملیات شامل حرارت دادن فولاد در دو دمای مختلف است، ابتدا عملیات آستنیته کردن که در همان گستره دمایی مربوط به آنیل کامل انجام می شود و سپس سرد کردن سریع تا دمای دگر گونی و نگه داشتن برای مدت زمان کافی جهت انجام دگر گونی .

پس از پایان دگر گونی ، فولاد را با هر آهنگ سرد شدن دلخواهی می توان سرد کرد.

زمان لازم برای آنیل همدما در مقایسه با آنیل کامل به مراتب کمتر است، در حالی که سختی نهایی کمی بیشتر خواهد بود. همانند آنیل کامل ،میکروساختار حاصل از آنیل همدما در فولادهای هیپو یوتکتویید، یو تکتوییدو هایپر یوتکتوییدبه ترتیب عبارت است از فریت-پرلیت، پرلیت و پرلیت – سمنتیت است . ولی پرلیت حاصل نسبتاً ظریفتر و در صد فریت و سمنتیت پرویوتکتویید تا حدودی کمتر است.

جمله موارد عمده کاربرد آنیل همدما در رابطه با فولادهای آلیاژی است که دارای سختی پذیری بالایی هستند . در صورتی که بر روی این فولادها عملیات حرارتی آنیل کامل انجام شود به علت سختی پذیری زیاد، ساختار نهایی حاصل به جای پرلیت خشن ، ممکن است پرلیت ظریف و یا حتی مخلوط از پرلیت ظریف و بینیت بالایی باشد.  

 

3-آنیل اسفرودایز

 

تعادلی ترین ساختار در بین ساختارهای تعادلی ایجاد زمینه ای از فریت همراه با کره های ریز سمنتیت درآن است این ساختار دارای بالاترین خواص  می باشد.

روش های کروی کردن سمنتیت:

  • عملیات حرارتی فولاد هیپو دررنج A1_A3  وفولاد هایپر در A1_Acm  و سپس سرد کردن تا دمایی زیر  و سپس نگه داشتن در این دما به منظور کروی شدن سمنتیت.

 

  • حرارت دادن فولاد هیپو در رنج A1_A3 و فولاد هایپر در رنج A1_Acm  و سپس سرد کردن آهسته تا زیر A1 و نگه داشتن در این دما به مدت زمان نیم ساعت و تکرار عمل فوق الذکر در چند مرتبه.
  • آخرین ویرایش:-